شورای پنجم

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

پس از انتخابات تا شروع به کار شورا

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

پیش از انتخابات ۹۶

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

علی اعطا

علی اعطا متولد اهواز در سال ١٣۵٩، عضو منتخب دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش

  • او دارای درجه کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و پژوهشگر دوره دکتری تخصصی رشته معماری است.

  • او پیش از این از سال ۹۳ مشاور رسانهای پیروز حناچی، مشاور معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی بوده. او در شورای شهر جدید، سمت سخنگوی شورای شهر را دارد و عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورا است.