شورای پنجم

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

پس از انتخابات تا شروع به کار شورا

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

پیش از انتخابات ۹۶

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

مجید فراهانی

مجید فراهانی متولد دی ماه سال ۱۳۵۲، دبیرکل حزب ندای ایرانیان است

  • وی دارای مدارک دکتری DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس، فوق لیسانس مدیریت اجرایی ازدانشگاه علموصنعت ایران و لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف است. تخصص اصلی وی در حوزه مدیریت پروژه هاست و از سال ۱۳۷۷ تاکنون در این حوزه فعالیت می‌کند. او مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه مدیریت پروژه آریانا است.