شورای پنجم

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

پس از انتخابات تا شروع به کار شورا

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

پیش از انتخابات ۹۶

هنوز هیچ نوشته ای وجود ندارد.

ناهید خداکرمی

ناهید خداکرمی متولد سال ۱۳۴۴ و دارای دکترای تخصصی علوم بهداشتی از دانشگاه شهید بهشتی و همچنین عضو هییت علمی این دانشگاه است

  • او همچنین رییس انجمن علمی مامایی ایران و عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشوراست.
  • خداکرمی در دولت یازدهم دبیر کارگروه سلامت و محیط زیست در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است و در حال حاضر به عنوان نماینده دوره پنجم شورای شهر تهران، عضو کمیسیون ” سلامت، محیط زیست و خدمات شهری”فعالیت می نماید.