۱- ساختمان های ناایمن در هنگام بروز حوادثی مانند زلزله اسیب پذیر تر از سایر ابنیه هستند ، بر اساس بررسی های انجام شده ٧٣٠٠ ساختمان ناایمن شناسایی شده که از این تعداد ١١۵٢ ساختمان ناایمن متعلق به شهرداری تهران است ساختمان هایی مثل برهی از بازارهای میوه و تره بار،فروشگاه شهروند، سراهای محله، مجموعه های ورزشی ،فرهنگسراها و حتی برخی از ایستگاه های اتش نشانی و پایگاه های مدیریت بحران و … برنامه شهرداری برای ایمن سازی ساختمانهای موصوف چیست؟

٢- تعداد ۶١۴٨ ساختمان از ساختمان های شناسایی شده ناایمن متعلق به دستگاه های دولتیست
از ان جا که شهردار تهران هنگام بروز بحران ، مدیریت بحران شهر را عهده دارست و با توجه به حضورشهردار تهران در هیات دولت ،پیشنهاد می شود از دستگاه های دولتی برنامه ایمن سازی ساختمان های موصوف را خواستار شوید. علی رغم مکاتبات متعدد با وزارت خانه های بهداشت و درمان ،اموزش و پرورش، ورزش و جوانان، بانک ها ، ادارات پست ،مساجد و سینماهای ناایمن صورت گرفته اما اقدام موثری تاکنون گزارش نشده است.

#ایمنی

(کانال تلگرام، ۱۰ دی)

 

دیدگاه‌تان را بنویسید