ما بازی خودمان را داریم

توسط ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶شورای شهر

روی لیست سوم کار می‌کنیم، نه برای اینکه لیست امید خوب بسته نشده؛ ما دلیل دیگری داریم. به نظر من جریان اصلاحات همین است که می‌بینیم؛ با همۀ بدی‌ها و خوبی‌هایش. لذا من اصلاً تعجب نکردم که کاندیداهای مستقل محبوب جامعۀ مدنی وارد این لیست نشده‌اند. برای مثال آقای راغفر تفاوت فکری جدی با اصلاح‌طلبان فعلی دارد. امید بیش از حد به اصلاح‌طلب‌ها نداشته باشیم و فراموش نکنیم که بخش بزرگی از جامعه همیشه فقط به طور تاکتیکی به اصلاح‌طلب‌ها رأی داده است. الان هم در ریاست‌جمهوری شاید ناچار باشیم به کاندیدای آنها رأی بدهیم، اما در شوراها مجبور نیستیم. آنها همۀ جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، حتی نصف جامعه را. تحقیقات متعدد نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه نه اصلاح‌طلبند نه اصول‌گرا. چرا باید از این بخش بخواهیم همیشه خودش را نفی کند، خود را در جریانات اصلی حل کند؟

من شخصاً به جریان‌های اصلاح‌طلب توصیه می‌کنم به تصمیم شورای سیاست‌گذاری احترام بگذارند و دنبال لیست‌های موازی نرود. این کار غیرتشکیلاتی و آبروبری است. اما ائتلاف اصلاح‌طلب-اعتدالی ما را نمایندگی نمی‌کند؛ مدیریت شهری قالیبافی ادامۀ راه مدیریت شهری کرباسچی است. اما ما به دنبال یک تغییر جهت اساسی برای احقاق حق شهروندان به شهریم. ما به خارج شدن از دوگانۀ اصلاح‌طلب-اصولگرا می‌اندیشیم و شوراها را یک فرصت می‌دانیم. شورا جای ۲۱ اصلاح‌طلب یا ۲۱ اصول‌گرا نیست؛ هر گروه به اندازۀ وزنش در جامعه در شورا سهم دارد. ما بازی را به هم نمی‌زنیم. ما بازی خودمان را داریم.

دیدگاه‌تان را بنویسید