Tag

خصوصی

گرفتن هزینه پارکینگ از مشتریان در فروشگاه‌های بزرگ تخلف است

توسط | زهرا صدر اعظم نوری, شورای پنجم | بدون دیدگاه

پارکینگ جزء خدماتی است که صاحبان فروشگاه های بزرگ باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند، تصریح کرد: ما باید این منطق را بپذیریم که وقتی یک فعالیتی در شهر ایجاد می شود، یک سری مسائل و موضوعات به دنبال آن رخ می دهد که در همه جای دنیا هم همین طور است.

(۲۶ بهمن، ناب‌تهران)

#پارکینگ

#خصوصی‌سازی…

بیشتر بخوانید

باید ورزش را به بخش خصوصی سپرد

توسط | زهرا صدر اعظم نوری, شورای پنجم | بدون دیدگاه

باید مشخص شود که وظیفه مدیریت شهری در زمینه ورزش چیست؟ مدیریت شهری به دنبال ورزش قهرمانی نیست بلکه در پی ارتقای کیفیت زندگی و سلامتی و نشاط شهروند باید بود.

وی ادامه داد:باید ورزش را به خود مردم و به بخش خصوصی سپرد.هرکاری که متولی آن خود مردم باشند همیشه به بهترین نحو به ثمر می‌نشیند.در کنار آن دولت هم باید یارانه‌هایی به این بخش اختصاص داده و در قالب تفاهم‌نامه‌ای مابین وزارت ورزش و شهرداری برای کمک به ورزش همگانی تعاملاتی ایجاد شود.

صدراعظم نوری با تاکید بر اینکه باید شرایط لازم برای ورزش زنان و دختران مهیا شود،اضافه کرد:ساعت‌های اختصاص داده به زنان در سالن‌های ورزشی فقط مورد استفاده خانم های خانه‌دار است،باید سازوکاری در نظر گرفته …

بیشتر بخوانید