دیدبان تهران

در کوران کمپین‌های انتخاباتی شورای شهر و روستای پنجم، بسیاری از گروه‌ها، احزاب و کاندیداها از شفافیت به عنوان یکی از اصول مدیریت شهری گفته بودند. با اعلام نتایج انتخابات همچون دوره‌های دیگر، تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی فروکش کرد. ما در «شهر دیگر» بر این گمانیم که شفافیت عملکرد شورا و شهرداری جز با پیگیری و رصد مداوم مصوبات و رفتارهای این دو نهاد و اعضای آن ممکن نیست. از این رو در «دیدبان تهران» می‎کوشیم با نظارت پیگیرانه امکان قضاوت و دخالت‌گری را برای عموم شهروندان و نهادهای مردمی آسان کنیم. در بخش گزارش‌های فصلی می‌کوشیم تا این اطلاعات پراکنده و فردی را در یک نمای کلی توصیف و تحلیل کنیم.

دیدبان شهرداری

به زودی...

دیدبان اعضای شورای شهر

سید ابراهیم امینی

الهام فخاری

محمدجواد حق‌شناس

سیدحسن رسولی

حجت نظری

محمد میرلوحی

مجید فراهانی

محسن هاشمی

ناهید خداکرمی

زهرا صدر اعظم نوری

احمد مسجدجامعی

افشین حبیب‌زاده

محمد علیخانی

شهربانو امانی انگنه

حسن خلیل‌آبادی

مرتضی الویری

آرش میلانی

علی اعطا

محمد سالاری

زهرا نژادبهرام

بهاره آروین