شورای پنجم

پس از انتخابات تا شروع به کار شورا

پیش از انتخابات ۹۶

  • خداکرمی: سلامت زنان در حاشیه شهر متولی ندارد

    رییس انجمن مامایی کشور از ارائه خدمات سلامت زنان و مامایی در حاشیه شهرها انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر سلامت زنان و مادران باردار در پایگاهها و مراکز جامع سلامت بدون متولی است.زنان حاشیه نشین محرومیت ها و مشکلات زیادی دارند و نیاز است به صورت ویژه به این زنان توجه شود. رفتارهای پرخطر، بیماری‌های منتقل شونده از راه جنسی و سایر بیماری های مرتبط با باروری مثل بارداری‌های پرخطر و سوءتغذیه و… در آنها شایع است، اما توجه کمی به این موارد شده است. در هر پایگاه حاشیه شهر ، هر یک ماما ۶۰ تا ۱۲۰ مادر باردار را تحت پوشش خدمات قرار می‌دهد و دیگر نمی‌تواند به خدمات دیگری بپردازد.

    ( وبسایت مهرخانه، ۱۸دی ۱۳۹۵)

    #سلامت  #زنان

ناهید خداکرمی

ناهید خداکرمی متولد سال ۱۳۴۴ و دارای دکترای تخصصی علوم بهداشتی از دانشگاه شهید بهشتی و همچنین عضو هییت علمی این دانشگاه است

  • او همچنین رییس انجمن علمی مامایی ایران و عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشوراست.
  • خداکرمی در دولت یازدهم دبیر کارگروه سلامت و محیط زیست در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است و در حال حاضر به عنوان نماینده دوره پنجم شورای شهر تهران، عضو کمیسیون ” سلامت، محیط زیست و خدمات شهری”فعالیت می نماید.