عدم صدور مجوز برای بازگشایی خط۷مترو

علیخانی به عنوان رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته خط ۷ مترو ایمنی لازم را ندارد و باید بهره‌برداری از این خط متوقف شود.وی افزود: براساس بررسی‌ها و گزارشات ارسال شده که به شکل نامحسوسی انجام شده است همچنان ایرادات در خط ۷ مترو به قوّت خود باقیمانده و این خط ایمنی لازم را ندارد و باید بهره‌برداری از خط ۷ مترو تا تأمین ایمنی لازم متوقف شود. #ایمنی #حمل_و_نقل #خدمات_شهری #بودجه

دیدگاه‌تان را بنویسید