حضور و سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سال ۲۰۰۷ به همراه سیدمحمد خاتمی

دیدگاه‌تان را بنویسید