تخریب زندگی یا ساخت بزرگراه؟

توسط ۱ بهمن ۱۳۹۶تازه‌ها‍

بیانیه شهر دیگر درباره کشته شدن فرد بی خانمان در تخریب برای ساخت بزرگراه بروجردی

ماموران شهرداری تهران حین عملیات تخریب بی‌خانمانی را که در خانه‌ای نیمه مخروبه شب را به سر می‌برده «به اشتباه» زیر کرده‌اند. به موجب مقررات ملی ساختمان، کارگاه‌های ساختمانی باید کاملاً محصور بوده و از ورود افراد متفرقه در آنها جلوگیری شود. بندهای دیگری از این مقررات مجریان را موظف می‌کند در کارگا‌ه‌های ساختمانی علاوه بر استفاده از علائم ساختمانی، نگهبانانی را برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محل عملیات به‌کار گیرند. بدین ترتیب روشن است که شهرداری در کشته شدن این فرد، که هنوز حتی نام او را نمی‌دانیم، به‌لحاظ قانونی مسئول بوده است.

دیگر تعجب نمی‌کنیم اگر فردی در حین عملیات تخریب برای ساخت بزرگراه شهید بروجردی جان خود را از دست دهد. سال‌هاست که ساخت بزرگراه‌هایی از این قبیل زندگی و نفس مردمان این شهر را تنگ کرده‌، پیوندهای محله‌ای را با با‌بی‌رحمی از هم گسسته‌ و با سراریز کردن ماشین‌ها به فضاهای عمومی، بوق و دود و ترافیک را به جای هوای پاک و محله‌های پر از زندگی نشانده‌اند. از همین رو جان بیخانمانی که اخیرا به سبب گشایش مسیر بزرگراه شهید بروجردی ستانده شده، نمادی از سرکوب انسان‌ها به نفع توسعهٔ اتوموبیل‌محور است. توسعه‌ای که در آن همواره ضعیف‌ترین افراد متحمل بیشترین و بی‌درمان‌ترین آسیب‌‌ها می‌شوند.

شهر دیگر علاوه بر اینکه از شورای شهر، شهرداری و نهادهای مربوطه می‌خواهد پیگیر کشته شدن یکی از شهروندان شهرشان باشند، یک‌بار دیگر با صدای بلند اعلام می‌کند بازنگری در سیاست‌های حکمرانی شهری از رویکردی ماشین‌ و سرمایه‌محور به رویکردی انسان‌محور ضرورتی بی‌بدیل است.

دیدگاه‌تان را بنویسید