تصویب طرح جدید طرح ترافیک در شورای شهر تهران

توسط ۱۸ بهمن ۱۳۹۶تازه‌ها‍

طرح جدید ترافیک هفته گذشته در صحن شورا به تصویب رسید. در حالیکه مدارک محدود و ناکافی آن تنها چند روز پیش از آن در اختیار شورا و عموم قرار داده شد و عملا اطلاعاتی که می توانست زمینه ای برای بحث و نقد جدی ایجاد کند و زمانی که برای پرداختن به این موضوع مهم شهری مورد نیاز بود از شهروندان و کارشناسان این حوزه دریغ شد. شتابزدگی در تصویب این طرح به حدی بود که حتی مخالفت و اعتراض برخی از اعضای شورا نیز نتوانست مانعی بر سر راه آن ایجاد کند. چنین فرآیندی در تصویب این طرح، این سوال را پیش می آورد که آیا شورای پنجم نیز همان روند غیرشفاف و مسئله دار تصویب طرح ها در شوراهای پیشین را در پیش گرفته است؟
شهر دیگر بر این باور است که آنچه به عنوان پیوستهای اجتماعی و محیط زیستی این طرح در اختیار شورا و عموم قرار داده شده، فاقد اطلاعات پایه ای و ضروری بوده و همین موضوع نشان می دهد که مطالعات جامع ترافیکی، اجتماعی و زیست محیطی در رابطه با این طرح انجام نشده است.

به باور ما فرآیند غیرشفاف و مبهم تصویب طرح ها، ادامه ی همان روندی است که شوراهای قبلی نیز در پیش گرفته بودند و ثمره ی آن شهری با معضلات بسیار پیچیده و به مخاطره انداختن حیات شهری است و از همین رو خواستار توقف طرح ترافیک جدید تا پیش از انجام مطالعات جامع، انتشار نتایج آن برای عموم و در نظر گرفتن فرصت هایی برای بحث و نقد پیرامون آن هستیم.
شهر دیگر پیشتر نیز با توجه به نقش شهرداری تهران در رابطه با طرح موسوم به “ساماندهی کودکان خیابانی” خواستار انتشار اسناد و مدارک مرتبط با آن توسط شورای پنجم شده بود اما تاکنون و با وجود مخالفتهای گسترده با اجرای این طرح، جزییات آن در اختیار عموم قرار نگرفته است.

دیدگاه‌تان را بنویسید