Monthly Archives

فروردین ۱۳۹۲

-حبیب زاده: عملکرد شهرداری باعث افزایش قیمت زمین در تهران شده است.

توسط | افشین حبیب‌زاده, پیش از شورا | بدون دیدگاه

شهرداری در شهر تهران به محض آنکه با مشکل مالی مواجه می‌شود از شورای شهر یک مصوبه می‌گیرد و به سازندگان ساختمان‌ها اجازه می‌دهد تا بر طبقات خود یک طبقه اضافه کنند همین امر باعث شده که خانه‌هایی که فقط ۱۴ سال از عمر آن‌ها می‌گذرد؛ به عنوان خانه‌های کلنگی و فرسوده شناخته شوند و به‌جای آن‌ها خانه‌های چند طبقه ببینیم که نمای شهری بدنبال این امر زشت می‌شود. اینگونه عمل کردن شهرداری تهران باعث شده که قیمت زمین در تهران ۳۷۵ درصد در طول چهار سال افزایش یابد یعنی سه برابر و این یک افزایش غیرمعمول است.

(وبسایت خبرگزاری کار ایران، ۱۳۹۲/۱/۲۳)…

بیشتر بخوانید