Monthly Archives

آبان ۱۳۹۲

فضای فرهنگی قربانی سپر قرار دادن ارزشها

توسط | پیش از شورا, محمد علیخانی | بدون دیدگاه

هر چند رییس ارشاد قزوین یک اصولگراست و اعتراضی هم باشد در نهایت حاکم و محکوم در اردوی اصولگرایان هستند و اصل ماجرا ارتباطی به اصلاح طلبان ندارد اما این تیر به خودی اصولگراهای قزوینی هرچند انگیزه های کاملن شخصی دارد و مثل همیشه با سپر قرار دادن ارزشها اتفاق می افتد اما بیشتر از آنکه متوجه نیروی خودشان باشد،نوعی گرد و خاک کردن فضای پیش رو در دولت اعتدال است والا در زمان دولت احمدی نژاد، نزدیک به ۲۰ کنسرت موسیقی پاپ در قزوین برگزار شد که هیچ صدایی هم از کسی بیرون نیامد اما حالا و در زمان دولت اعتدال، کفن پوشان و حامیان آنان در قزوین به دلیل آنچه که«بازگشت به تحجر طاغوتی!» نامیده اند،چنان بلوایی به

بیشتر بخوانید