Monthly Archives

آبان ۱۳۹۴

اظهارِ نارضایتی از امانی از سوی کارکنانِ سازمان محیط زیست

توسط | پیش از شورا, شهربانو امانی انگنه | بدون دیدگاه

در مردادماه ۱۳۹۴، نامه‌ای از سوی زنان کارمند سازمان محیط زیست به معصومه ابتکار (رئیس وقتِ سازمان محیط زیست) نوشته می‌شود و از عملکرد خانم شهربانو امانی به‌عنوانِ متصدی امور زنان و خانواده‌ی سازمان اظهارِ نارضایتی شدیدی صورت می‌گیرد. ایشان بیان می‌دارند که خانم امانی هیچ اقدام مفیدی طی دو سال تصدیِ این مسئولیت برایِ بهبود وضعیت زنان کارمند سازمان انجام نداده‌ است.
(فرهنگ نیوز، ۹ آبان ۹۴)
#پاسخ‌گویی #محیط‌_زیست…

بیشتر بخوانید