Monthly Archives

دی ۱۳۹۴

حبیب زاده: احزاب چشم بیدار نظام‌های مردم‌سالار

توسط | افشین حبیب‌زاده, پیش از شورا | بدون دیدگاه

برخی احزاب فقط به عنوان نوعی دستگاه تبلیغاتی هستند که عمده فعالیت آن در دوره انتخابات بروز می‌نماید و موجب گرمی تنور انتخابات می‌شود و بلافاصله پس از پایان رقابت‌های سیاسی به اصطلاح کرکره‌ها را پایین کشیده و به دنبال کار خویش می‌روند. این درحالی است که به نظر می‌رسد فعالیت سیاسی احزاب به معنای واقعی زمانی تحقق می‌یابد که انتخابات فقط به عنوان بخشی از فرآیند فعالیت سیاسی مورد توجه قرار گیرد و احزاب بتوانند در طول دوران فعالیت زمینه‌های پویایی جامعه مدنی را فراهم آورند.#انتخابات

(وبسایت خبرگزاری کار ایران، ۱۳۹۴/۱۰/۱۱)…

بیشتر بخوانید