Monthly Archives

آبان ۱۳۹۵

در آبان‌ماه ۱۳۹۵ از سوی دادستان کل کشور، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، انتقادات تندی به عملکرد سازمان محیط زیست در خصوص زمین‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها از دست‌رفتن اراضیِ ملی بیان می‌شود.

توسط | پیش از شورا, شهربانو امانی انگنه | بدون دیدگاه

شهربانو امانی در پاسخ به این انتقادات به دفاع از عملکرد سازمان برمی‌آید و می‌گوید که سازمان به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و برایِ حفاظت‌هایِ محیط زیستی به هماهنگی سه قوه نیاز است. امانی هم‌چنین بیان می‌دارد اگر وضعیتِ عملکرد سازمان را پیش از ۱۳۹۲ بررسی کنید در می‌یابید که سازمان تغییراتِ محسوس روبه‌جلویی داشته است. شاهد این پیشرفت را او امضایِ تفاهم‌نامه‌های متعدد با کشورهایِ همسایه برسر مسائل زیست‌محیطی می‌داند. هم‌چنین بر نقش زنان در محافظت از محیط زیست تأکید می‌کند.
(ابتکار نیوز)
#محیط_‌زیست #زنان

بیشتر بخوانید