Monthly Archives

آذر ۱۳۹۵

-حبیب زاده: امروز مدیریت شهری در ایران با چالشهای مهم و مختلفی روبرو است که برخی به علت کم توجهی و برخی نیز به علت مشکلات مالی در حال گسترش است که البته مسائل مالی خود معلول علت اول یعنی عدم پیش بینی درست وعدم ارائه راه حل پایداراست.

توسط | افشین حبیب‌زاده, پیش از شورا | بدون دیدگاه

 

فروش تراکم درشهرها – هرچندقانونی- یکی از راه های درآمدزا در مدیریت شهری است، اما آیا این امر به توسعه پایدار و متوازن در شهر لطمه ای نمی زند؟ . به نظر می رسد مدیریت شهری در اتخاذ تصمیمات کلان باید همواره با آینده نگری تبعات تصمیمات خود را بررسی و آنها را با معیارها و خطوط قرمزی که ترسیم می نماید بسنجد. معیارهایی که با محیط زیست و آسایش مردم و اساساً امکان تداوم مدیریت در سازمان یا شهر دست و پنجه نرم می کنند.#مدیریت_شهری

(وبسایت خبرگزاری کار ایران، ۱۳۹۵/۹/۴)

بیشتر بخوانید