Tag

آزادی

آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد

توسط | شورای پنجم, محمد میرلوحی | بدون دیدگاه

محمود میرلوحی نایب رئیس شورای شهر تهران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در خصوص پیام حضور مردم گفت: پیام مردم به دشمنان خارجی این است که ایران محور امنیت، تفکر و اندیشه ورزی است و ایران را با قلعه های فررویخته منطقه مقایسه نکنید. ایران همواره در منطقه پیشرو بوده و امروز هم بهتر از این را می طلبیم.

میرلوحی با بیان اینکه امروز ایران از نظر دموکراسی در منطقه نظیر ندارد، افزود: ایران به صندوق های رای متکی است. آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد.

#آزادی

#چی؟

(۲۲ بهمن ۱۳۹۶، مهر)…

بیشتر بخوانید