Tag

باغات_نهران

اظهارنظر الهام فخاری درباره سخنان دکتر حجت معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران در صحن شورا

توسط | الهام فخاری, شورای پنجم | بدون دیدگاه

الهام فخاری گزارش را ناقص دانست و خاطرنشان کرد: صحبت‌های آقای حجت فقط مرور تذکرات بود که توسط اعضای شورا و رسانه‌ها داده شده در حالی که باید برنامه‌های کلی ایشان ارائه می‌شد. از سوی دیگر به بحث الگوی شهر دوستدار کودک، چرایی و چگونگی ساخت مال‌ها و بررسی باغ‌ها و برج‌باغ‌ها پرداخته نشده است.

او ادامه داد: ایشان همچنین به تداوم پر شتاب تخریب باغات در تهران اشاره نکرده‌اند در حالی که باید به صورت جدی‌تری به جرائم شهرسازی پرداخته شود.

(وبسایت ایلنا، ۱۴ آذر ۱۳۹۶)

#مدیریت_شهری  #شهرسازی  #باغات_نهران #نظارت

بیشتر بخوانید