Tag

تخلف_ساختمانی

خواستار توقف پروژۀ ساختمان تجارت جهانی گلری

توسط | شورای شهر | بدون دیدگاه

این پروژه با مساحت ۴۸ هزار متر و ۷۳ طبقه واقع در بزرگراه حکیم و کردستان در دوره مدیریت شهری گذشته در کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گرفته و شروطی برای اجرایی شدن این پروژه تعیین شده است . این شروط شامل تملک زمین های اطراف پروژه و تبدیل به یک بلوک شهری و همچنین تعیین یک مسیر دسترسی از اتوبان به این مجتمع بود که می بایست پس از انجام این اقدامات  مجددا برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ می رفت که انجام نشد.
شهرداری منطقه بدون اینکه مالک به تکالیف تعیین شده در رای کمیسیون ماده ۵ مجوز گودبرداری صادر کرده است. خواستار توقف این پروژه و بررسی مجدد پیوست های مطالعاتی آن هستیم.

#ساخت_و_ساز
#تخلف_ساختمانی

 …

بیشتر بخوانید