Tag

حریم

اعتراض به دیوارکشی اطراف مجلس

توسط | شورای پنجم, محمد سالاری | بدون دیدگاه

میدان بهارستان ثبت ملی شده است و بر اساس این ثبت هر گونه عنصری که در محدوده این میدان قرار است نصب و ایجاد شود باید با نظر سازمان میراث فرهنگی و شورای شهرتهران و مبتنی بر قواعد معماری و شهرسازی و میراثی باشد اما متاسفانه هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است .
آن ها  می گویند که  نصب این موانع عمودی و دیوارکشی بارویکرد پدافند غیرعامل و برای صیانت و حفاظت امنیتی از ساختمان مجلس  صورت گرفته است اما باید گفت که این اقدامات امنیتی می توانست مبتنی بر نظرات کارشناسی میراث فرهنگی و شهرداری تهران و رعایت اصول و قواعد مربوطه انجام شود که متاسفانه چنین اقدامی صورت نگرفته است.
یکی دیگر از موارد عینی عدم

بیشتر بخوانید