Tag

شهر_فروش

زمین ۲۰ هکتاری پروژۀ پردیس مترو

توسط | پس از انتخابات تا شروع به کار شورا, محمد سالاری | بدون دیدگاه

این روزها و هفته‌ها شاهد گزارش‌هایی مبتنی بر برخی تصمیم‌گیری‌های شبهه‌ناک در شهرداری تهران هستیم؛ لذا از شورا چهارم تقاضا پیگیری مجدانه دارم تا گزارش‌هایی در خصوص برخی از دارایی‌های ملکی بزرگ مقیاس شهر تهران از جمله تصمیم بر فروش مجموعه حدود ٢٠ هکتاری زمین پروژه پردیس مترو در شرق تهران که بالغ بر بیش از نیم میلیون متر مربع بارگذاری تجاری، اداری، خدماتی و مسکونی دارد، ارایه شود.

#فساد

#شفافیت

#شهر_فروش

بیشتر بخوانید