Tag

قانونمداری

فخاری: اعلام طرح‌های غیرمصوب از سوی شهرداری تکرار نشود

توسط | الهام فخاری, شورای پنجم | بدون دیدگاه

فخاری در تذکری، برخی مدیران شهرداری و معاونان شهردار تهران را خطاب قرار داده و تاکید کرد: مصاحبه و اعلام اجرای طرح‌هایی در آینده و ایجاد فضای خبری در مورد پیشنهادها و طرح‌های بررسی نشده و غیرمصوب که حتی به شورا ارایه نشده به عنوان تصمیم‌های مدیریت شهری توسط برخی معاونان و برخی مدیران شهری نباید از سوی مدیران شهری تکرار ‌شود.

فخاری گفت: روند قانونی کار این است که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در شورا انجام شود و پس از آن مدیران شهری به خبری شدن مصوبات شورای شهر اقدام کنند. باید تحلیل پیشنهادها و طرح ها در بررسی توسط نهادهای تخصصی، مدنی و سیاستگذار و رسیدن به بهترین نتیجه از طریق روند قانونی آن اتفاق بیفتد.

(فارس، ۲۶دی ۱۳۹۶)…

بیشتر بخوانید

الزام شهردار تهران به تهیه و ارایه گزارش سند تحویل و تحول مدیریت شهرى با تاکید بر اطلاعات دقیق و قایل استناد مبتنى بر کارنامه ١٢ ساله اخیر شهرداری

توسط | شورای پنجم, علی اعطا | بدون دیدگاه

برخى دوستان از طرح گزارش ١٠٠روزه برداشت اشتباه کرده اند شهردارى مکلف است ظرف ١٠٠روز گزارش کارنامه١٢ساله ارائه کند عملکرد١٠٠روزه بحث دیگریست!

#قانونمداری #شهردار

بیشتر بخوانید

لازم است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟! (امتداد، ۵ آبان ۱۳۹۶)

توسط | حجت نظری, شورای پنجم | بدون دیدگاه

وقتی همه از حقوق یکسان برخوردارند، یعنی همه می توانند از حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در انواع انتخابات بهره گیرند و مطابق اصل پنجاه و ششم کسی نمی تواند مردم را از این حق محروم کند.

اگر قرار است مطابق اصل ششم، امور کشور به اتکا آرای عمومی اداره شود، مردم شهر یزد در دو دوره تصمیم گرفته‌اند سپنتا نیکنام یکی از اداره کنندگان امور آن شهر باشد.

#قانونمداری

#حقوق_شهروندی

#حقوق_اقلیت

بیشتر بخوانید

ضرورت رسیدگی به کمیسیون توافقات و همچنین آرای شورای معماری مناطق

توسط | زهرا صدر اعظم نوری, شورای پنجم | بدون دیدگاه

نماینده‌های شورای شهر حضور فعالی در ماده ۱۰۰ دارند و تلاش می شود رویه ها اصلاح شود اما لازم است هماهنگی‌هایی در این زمینه با معاونت معماری و شهرسازی صورت گیرد. پرونده هایی که از مناطق می آید باید به گونه‌ای مستند باشد که کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس استناد قانونی به آنها نسبت به صدور آرا اقدام کند.
صدراعظم نوری همچنین بر ضرورت رسیدگی به کمیسیون توافقات و همچنین آرای شورای معماری مناطق و ارایه گزارش در این زمینه تاکید کرد.

 (سایت شورای شهر، ۲۱ شهریور ۱۳۹۶)

#قانونمداری

بیشتر بخوانید