Tag

مشاغل_غیررسمی

یادداشت بهاره آروین در دنیای اقتصاد درخصوص نگاه‌کردن به کارتن‌خواب‌ها و معتادان به‌مثابه‌ی افرادی که نیازی به سامان‌دهی ندارند

توسط | بهاره آروین, شورای پنجم | بدون دیدگاه

آروین: درواقع رویکردی که برتوانمندسازیِ اجباری معتاد و کارتن‌خواب تأکید دارد در شکلی ناخواسته به ضد خود بدل می‌شود چرا که برمبنای این رویکرد و در نقطه آغاز، معتاد کارتن‌خواب به عنوان فردی فاقد اراده و توانایی برای سامانِ زندگی خود تعریف می‌شود. و به همین دلیل کسی غیر از خودش یعنی درمانگران و مسئولین مراکز حمایتی صلاح کار و زندگی او را در دست گیرند. این رویکرد گرچه ممکن است در ظاهر خود حمایتگرانه جلوه کند اما در بنیاد خود مبتنی بر نابرابری و سرکوب است.

(دنیای اقتصاد، ۹۶/۷/۱۱)

#اعتیاد #مشاغل_غیررسمی #آسیب‌های_اجتماعی…

بیشتر بخوانید