Tag

چی

آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد

توسط | شورای پنجم, محمد میرلوحی | بدون دیدگاه

محمود میرلوحی نایب رئیس شورای شهر تهران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در خصوص پیام حضور مردم گفت: پیام مردم به دشمنان خارجی این است که ایران محور امنیت، تفکر و اندیشه ورزی است و ایران را با قلعه های فررویخته منطقه مقایسه نکنید. ایران همواره در منطقه پیشرو بوده و امروز هم بهتر از این را می طلبیم.

میرلوحی با بیان اینکه امروز ایران از نظر دموکراسی در منطقه نظیر ندارد، افزود: ایران به صندوق های رای متکی است. آزادی در ایران به مفهوم اصلی کلمه وجود دارد.

#آزادی

#چی؟

(۲۲ بهمن ۱۳۹۶، مهر)…

بیشتر بخوانید

اعتراض شفاهی به انتصابات شهرداری

توسط | شورای شهر, محمد سالاری | بدون دیدگاه

در مجموعه تذکرات و بحث های کارشناسی در فرآیند بررسی طرح ها و لوایح و گزارش ها بدون مصلحت اندیشی سیاسی و صرفاً بر مبنای اصلاح امور شهر و شهروندان ورود پیدا کرده است.

آنجائیکه انتصابات شهردار مبتنی بر مطالبات افکار عمومی بوده او را حمایت جدی کرده و آنجائیکه اشکالات وجود داشته پیام اعتراض خود را بصورت شفاف بیان کرده است.

#چی

#انتصابات

بیشتر بخوانید

وقتمان را با گذشته خیلی هدر ندهیم

توسط | شورای پنجم, محمد سالاری | بدون دیدگاه

یکی از رویکردهای اساسی شهر تهران در اصل نگاه رو به آینده و اصلاح امور است، نه اینکه همه زمان شورای شهر تهران را در گرو شخم زدن صرف گذشته هدر دهیم.
اگر گذشته را واکاوی کرده ایم و به تحقیق و تفحص پرداخته ایم، استراژی ما این است که بخش اندکی از وقتمان صرف این امور شود و می‌خواهیم به عنوان یک شناخت از واقعیت موجود برای اصلاح آینده بهره گیریم.

#چی؟

بیشتر بخوانید

انتقاد سالاری به عدم هماهنگی معاونان شهردار با شورای شهر

توسط | شورای پنجم, محمد سالاری | بدون دیدگاه

معاون شهردار بدلیل حضور در جلسه‌ای دیگر در جلسه حضور ندارند، اما در شورای شهر تهران مرسوم نبوده که شورا وقتش را با معاون شهردار هماهنگ کند.
او ادامه داد: همکاران در شهرداری باید وقت خود را با شورا تنظیم کنند و در جلسات حضور یابند. روال شورا باید طی و شان شورا حفظ شود.

#چی

بیشتر بخوانید